Červen 2010

Katastrofální stav současných elektroinstalací!

6. června 2010 v 13:11 | Ivo Šimák
Je lepší mlčet a dělat, že se nic neděje - vždyť nás se to snad netýká a nebo jo?
Úspory na nesprávném místě mohou mít katastrofální následky. Finance dohání mnoho společností a domácností k drastickému snížení nákladů na rekonstrukce, servis a provádění pravidelných kontrol u elektroinstalací a bezpečnostních technologií. To je však to nejhorší, co se vůbec mohlo stát.

Na prvním místě je problém s nevyhovujícími hliníkovými rozvody. Rekonstrukce elektroinstalace stávajících hliníkových rozvodů v panelových domech stále neproběhla v masovém měřítku. Pokud vezmeme v úvahu životnost hliníkových instalací, máme v republice ohromné množství nebezpečí vzniku požáru. Spuštěno je sice mnoho dotačních programů, ale chybí ten zásadní! Program který pomůže domácnostem vyměnit stávající zastaralé instalace. Přirovnal bych hliníkové rozvody k 80ti letému důchodci na kterého jsou kladené čím dál vyšší nároky. Pokud žijete v přesvědčení, že jste u Vás doma v bezpečí protože máte provedenou rekonstrukci a kontrolu elektroinstalace, tak na to rychle zapomeňte. Věřte tomu, že Váš soused okolo Vás výměnu a kontrolu staré elektroinstalace nemá provedenou.


Chybějící servis technologií
Servis technologií, který mnoho elektrospolečností živil, se v dnešní době buď neprovádí, nebo se zavolá elektrikář až když je zařízení úplně mrtvé. Dost často se stává, že si nikdo ani nevšimne, že bezpečnostní technologie nefungují. Všichni mají strach se zmínit vedení společnosti, že budou potřebovat opravit nějakou nefunkční technologii, natož aby se zmínili, že je zapotřebí provádět
pravidelné kontroly a to nejen tak, že někdo podepíše papír. Navrhuji důsledné provádění pravidelných prohlídek a kontrol, především přímo od vedení jednotlivých společností.
Nekvalifikovaní pracovníci
Dříve bylo možné sledovat, že nekvalifikovaní pracovníci se skoro nedostanou k montážím elektroinstalací. Dnes je již asi běžné, že mnoho společností využívá na práci i nekvalifikované
zahraniční pracovníky. O kvalitě provedení elektroprací již je zbytečné hovořit. Pokud potkáte na ulici 100 pracovníků z Ukrajiny a zeptáte se, který z nich je elektrikář, tak se jich 99 přihlásí a ten jeden zrovna neslyšel. Pravdou je, že podnikání mají naši elektrikáři u nás značně komplikované i neustálým absolvováním pravidelných školení, které není zadarmo a stojí mnoho času. Dále pokud chcete provádět servis některých zařízení od jednotlivých výrobců (a těch je nainstalované značné množství), pak nejenže potřebujete školení, ale mnohokrát potřebujete mít programovací klíče a to stojí mnoho výdajů a času.

Redukce stavu personálu firem
Mnoho společností v dnešní době značně obměnilo personál a nebo zredukovalo jeho stavy.
Bohužel je ale těžké setkat se s lepší znalostí ovládání bezpečnostních systémů. Mnohokrát ovládá bezpečnostní technologie člověk, který má problém i s ovládáním vlastního telefonu. Bylo by vhodné důsledně kontrolovat absolvování patřičných školení, ale zároveň provádět i kontroly, které navazují na provádění funkčních zkoušek veškerých technologií v budově.

Nedostatečné vybavení nových budov
Nové budovy jsou v poslední době značně ořezané na vybavení bezpečnostními technologiemi a jejich prvky. Všichni se snaží snížit počty bezpečnostních prvků na minimum a nebo používají nejlevnější varianty a dodavatele. Kvalita provedení odstoupila na poslední místo. Vracíme se do doby kamenné.

Přezásobení technikou z Asie
Naproti tomu jsme přezásobeni technikou dodávanou z Asie, na trhu se objevuje mnoho spotřebičů. Například mnoho lidí používá v domácnostech prodlužovací kabely. Věřme tomu, že skoro všichni mají předřazené16A jističe. Nekvalitním prodlužovacím kabelům, ať již použitím nekvalitních vodičů nebo plastové výlisky zásuvky, se po zahřátí roztaví jedna nebo druhá strana. Skoro nikdo si neuvědomuje, že se u nás takové výrobky nesmí použít - mnohdy je tam malý nápis 6 nebo 10A a nebo tam není zcela nic. Určitě pomůže návštěva Vaší domácnosti od elektrotechnika, který zkontroluje Vaše elektrospotřebiče a elektrické rozvody.
Mnoho lidí se domnívá, že elektřina je pouze o funkčnosti. Pro zodpovědné odborníky je ale nejdůležitější bezpečnost práce, provedení a následně funkčnost. Dodržení termínů při realizaci je náročné nejen pro investora, ale hlavně pro montážní společnosti.
Stavby lze při výborné organizaci provádět zcela bez potíží. Základem pohodové práce je nepřetržitý dohled nad prováděnými montážemi a spolupráce s vybranými montážními společnostmi, které garantují kvalitu provedení a dodržení zadaných termínů.
Elektrotechnika je o nepřetržitém studování nových technologií a norem. Mnoho investorů si bohužel neuvědomuje riziko, které obnáší použití:
nekvalitní práce
neodborné instalace
nekvalitních výrobků
nerozšířitelných technologií
nedodržení bezpečnostních norem
nehomologovaných výrobků
Následné zjištění nedostatků při realizaci může být finančně značně náročné. Nejhorší je zjištění, že může neodbornou instalací někoho zranit nebo usmrtit. Velkou pravděpodobností je v budoucnu zapříčinění požáru, případně nefunkčnost bezpečnostního systému. Mnohaleté zkušenosti v oboru přitom pomáhají realizovat bezpečné projekty ke spokojenosti zákazníků. Jak lze potom zajistit maximální bezpečnost ve školách, obchodních a administrativních střediscích ve výškových budovách, v průmyslu a domácnostech, pokud elektrinstalace provede nezodpovědný neodborník?
Nechci budit dojem, že vytvářím paniku, ale přeji si probudit lidi k zamyšlení.
Věřím, že článek pomůže ochránit naše rodiny, přátele, sousedy.